हुमिलिटी वेर्सुस Greediness

ई हद जुस्त वात्चेद अ रेसेन्त प्ब्स टीवी सीरीज़ ऑफ़ दर। वायने द्येर’एस, चंगे यौर थौय्घ्ट्स, चंगे यौर लाइफ।

इन सलेस, थे मोरे हुम्ब्ले ऎंड मोरे हुमिले यू अरे, थे मोरे यू विल सुक्कीद।

इत इस नॉट अल अबाउट गेत्तिंग थे सेल, इत इस अबाउट लिस्तेनिंग ऎंड understanding